Kurbli Filmklub 3. születésnap és vetítés: Thomas Vinterberg-Születésnap

Szabadka/2023.10.03.

Kezdjük el, aztán meglátjuk, hogy mi lesz!-Beszéltük meg 2020 nyár végén, aztán hármat pislogtunk, és eltelt három év, de amíg van “nézősereg”, addig mi is kitartunk :)… Az ünnepi vetítésre kifejezetten sok néző érkezett, alig jutott mindenkinek hely, de aztán megoldottuk! A torta elég volt szerencsére :)!

Thomas Vinterberg: Születésnap

Vinterberg a Dogma 95 tisztasági fogadalmának társszerzője. A Születésnap pedig az első és legfontosabb Dogma-film. A kézi-kamerával rögzített történet egy felső osztálybeli család ünnepségére kalauzol, ahol egy kirobbanó botrány közepébe csöppenve, álságos viszonyok közeli résztvevőivé válunk.

Különleges hőstípust szül.

„A századforduló skandináv polgári regényének mintáit, gondolatkörét viszik tovább.” GALAMBOS

„Ha a mozinéző voyeur, miként azt Buñuel és Hitchcock egybehangzóan állította, akkor Vinterberg kamerájának látószöge a leselkedő – kéjleső – izgatott, zavart pillantása. … Ez a fajta film nem megmutat: kalandozásra invitál. Von Trier filmkészítői módszerüket a pszichodrámákhoz hasonlította, nem alaptalanul.” BÁRON

A 90-es évek talán legfontosabb filmművészeti innovációját az 1995 tavaszán Koppenhágában fogalmazott Dogma 95 kiáltvány indította. A szigorú szabályrendszer égisze alatt készített „tiszta” filmek eszmeiségének és formai megoldásainak máig hatása van. A reflexióként megszülető manifesztum lényege, a kereskedelmi alapú filmgyártás helyett puritán, de a képalkotás lényegi szabályainak alkalmazásában kreatív felfogásban alkotni. Életszerűségre, az emberi lényegre, a belbecs kifejeződésének történetére törekedni és megtagadni a hollywoodi és egyéb pénzalapú, jobb kiállításra törekvő, illuzórikus, de tét nélküli felszínes filmkultúrát.

Máig készülnek filmek világszerte, amelyek megkapják a Dogma-besorolást (https://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8361). A harmadik, Søren Kragh-Jacobsen: Mifune utolsó dala; a második, a Dogma 95 másik kitalálója, Lars von Trier filmje, a némileg problematikus Idióták; az elsőként bemutatott a Születésnap! Északian hideg megváltástörténet, koromfekete tragikomédia, egy a nézőjét illetlenül kukkoltató pszichodráma, ami formai és tartalmi jegyeiben is a Dogma-filmek mintadarabja.

A DOGMA 95 célja, hogy szembeforduljon a kortárs film „bizonyos tendenciáival”. A DOGMA 95 egy mentőakció! 1960-ban betelt a pohár! A mozi halott volt, és feltámasztásra várt. A nemes cél azonban kevés, ha az eszközök nem megfelelőek! Az újhullám olyan fodrozódásnak bizonyult, amely elért ugyan a partig, de ott szennyé vált. Az individualizmus és a szabadság jelszavai egy ideig ugyan új műveket eredményeztek, változásokat azonban továbbra sem hoztak. Az újhullám közprédává vált, akárcsak maguk a rendezők. A burzsoáziaellenes mozi végül maga is burzsoá lett, mert elképzeléseit a burzsoá művészetfelfogás alapozta meg. A szerzőiség koncepciója kezdettől fogva burzsoá romanticizmus volt, éppen ezért: hibás! A DOGMA 95 számára a mozi nem individuális! Napjainkban technológiai forradalom dúl, melynek eredményeképp a mozi demokratizálódni fog: most először bárki készíthet filmeket. Ám minél könnyebben elérhetõvé válik ez a médium, annál fontosabb lesz az avantgárd. Nem véletlen, hogy az „avantgárd” szónak katonai felhangja van. A válasz a fegyelem… filmjeinket egyenruhába kell öltöztetnünk, hiszen az individualista film természeténél fogva mindig dekadens lesz! 1960-ban betelt a pohár! A filmet – mondták akkor – halálra kozmetikázták, a kozmetikázás azonban azóta csak fokozódott. A dekadens filmkészítők „legfőbb” feladata, hogy átverjék a közönséget. Erre vagyunk annyira büszkék? Ez az elmúlt „száz év” eredménye? Illúziók, melyekkel érzelmek közvetíthetők?… Az individuális művész szabadon megválasztott csalásai által? A kiszámíthatóság (dramaturgia) lett a szent tehén, amit oly nagy becsben tartunk. A szereplők lélektani motivációival hitelesíteni a cselekményt nem „magas művészet”, hanem túlbonyolítás. Manapság eddig soha nem látott mértékben a felszínes cselekmény és a felszínes filmek zsebelik be az összes elismerést. Az eredmény teljesen értéktelen. A pátosz és a szeretet illúziója. A DOGMA 95 számára a mozi nem illúzió! Napjainkban technológiai forradalom dúl, melynek eredménye a kozmetikázás istenítése. A szenzáció – hajhászás halálos szorításában az új technológia segítségével ma már bárki bármikor eltüntetheti az igazság utolsó morzsáit is. A mozi egyedül az illúziók mögé bújhat. A DOGMA 95 szembeszáll az illúziók mozijával azáltal, hogy az alábbiakban közli a TISZTASÁGI FOGADALOM megkérdőjelezhetetlen szabályait. A Dogma tisztasági fogadalma

1. A felvételeket valóságos helyszíneken kell készíteni. A helyszínt nem szabad kiegészíteni sem kellékkel, sem díszlettel. (Ha egy kellék szükséges az akcióhoz, akkor olyan környezetet kell választani, amelyben megtalálható ez a kellék.)

2. A hangot sohasem szabad a képtől függetlenül felvenni, és fordítva. Zenét tehát nem szabad alkalmazni, kivéve, ha a forgatás helyszínén jelen van, hallható.

3. Kötelező a kézikamera használata. A kézikamerával azonban mindenféle mozgás és megállás megengedett. (A filmnek nem kell ott játszódnia, ahol a kamera található – ott kell filmezni, ahol a film játszódik.)

4. Színes filmre kell forgatni. Tilos mindenfajta megvilágítás. (Azokat a jeleneteket, amelyek felvételéhez túl kevés a fény a nyersanyag expozíciós értékéhez mérve – el kell hagyni, vagy egy egyszerű lámpát kell a kamerára helyezni.)

5. Tilos mindenfajta optikai trükk és a különböző szűrők használata.

6. A film nem tartalmazhat öncélú jeleneteket. (Gyilkosságok, fegyver stb. kizárva.)

7. Tilos mindenféle eltávolodás a film tér-idejétől. Másképpen szólva: a filmnek itt és most kell játszódnia.

8. Kizárt minden műfaji film.

9. 35 mm-es filmre kell forgatni.

10. A rendező neve nem szerepelhet a főcímlistán.

Koppenhága, 1995. március 13. hétfõ

A Dogma 95 nevében:

Lars von Trier

Thomas Vinterberg

Szász Csongor

A mi születésnapunk pedig így festett:

Fotó: Molnár Edvárd